Այսօր: Ուրբաթ, 2 Հունիսի 2023թ.
Արտաշատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 729
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 100-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

ՆԱԽԱԳԻԾ 100-Ն


Զեկ. ՄԵՐԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 3-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին,,  օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով,   համայնքի ավագանին  ո ր ո շ ո ւ մ  է`

 Արտաշատ համայնքի ավագանու 2020 թվականի հունվարի 20-ի` ,,Արտաշատ համայնքի 2020 թվականի ճշտված բյուջեն հաստատելու մասին,,   թիվ 3-Ն որոշման մեջ   կատարել  հետևյալ  փոփոխությունները՝

- 07.01.00 գործառնական դասակարգման /գույքահարկ կազմակերպություններից համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շենքերի և շինությունների համար/ 900415151035 եկամտային գանձապետական հաշիվն ավելացնել 1181711 / մեկ միլիոն մեկ հարյուր ութսունմեկ հազար յոթ հարյուր տասնմեկ / դրամով. 

-24.50.00 գործառնական դասակարգման /վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների / 900415151472 եկամտային գանձապետական հաշիվն ավելացնել 2000000/ երկու  միլիոն / դրամով.

-46.01.00 գործառնական դասակարգման /վճարներ շինարարության տեսքը փոխելու համար / 900415151407 եկամտային գանձապետական հաշիվն ավելացնել 1127261 /մեկ  միլիոն մեկ հարյուր քսանյոթ  հազար երկու    հարյուր  վաթսունմեկ / դրամով. 

-46.19.00 գործառնական դասակարգման /վճարներ հողի գործառնական նշանակությունը փոխելու համար / 900415000283 եկամտային գանձապետական հաշիվն ավելացնել 308682 /երեք հարյուր ութ հազար վեց  հարյուր ութսուներկու  /դրամով.

-29.50.00 գործառնական դասակարգման/ հողի օտարումից մուտքեր գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 20000000/քսան միլիոն / դրամով.

- 46.07.00 գործառնական դասակարգման /համայնքի ենթակայության նախադպրոցական ուսուցման հաստատությունների ծառայություններից օգտվելու վարձավճարներ /,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարների 900415003145 եկամտային գանձապետական հաշիվը պակասեցնել 9000000 /ինը միլիոն / դրամով.

 -46.07.00 գործառնական դասակարգման /համայնքի ենթակայության նախադպրոցական ուսուցման հաստատությունների ծառայություններից օգտվելու վարձավճարներ /,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարների 900415003152 եկամտային գանձապետական հաշիվը պակասեցնել 14000000 /տասնչորս  միլիոն / դրամով.

- 46.07.00 գործառնական դասկարգման /համայնքի ենթակայության նախադպրոցական ուսուցման հաստատությունների ծառայություններից օգտվելու վարձավճարներ /,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 5 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարների 900415003160 եկամտային գանձապետական հաշիվը պակասեցնել 18000000 /տասնութ միլիոն / դրամով.

- 46.07.00 գործառնական դասկարգման /համայնքի ենթակայության նախադպրոցական ուսուցման հաստատությունների ծառայություններից օգտվելու վարձավճարներ /,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 6 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարների 900415003178 եկամտային գանձապետական հաշիվը պակասեցնել 6500000 /վեց միլիոն հինգ հարյուր հազար/ դրամով.

- 46.07.00 գործառնական դասկարգման /համայնքի ենթակայության նախադպրոցական ուսուցման հաստատությունների ծառայություններից օգտվելու վարձավճարներ /,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 7 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարների 900415003186 եկամտային գանձապետական հաշիվը պակասեցնել 8500000 /ութ  միլիոն հինգ հարյուր հազար/ դրամով.

 -46.07.00 գործառնական դասկարգման /համայնքի ենթակայության նախադպրոցական ուսուցման հաստատությունների ծառայություններից օգտվելու վարձավճարներ /,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 8 մանկապարտեզ ,, ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարների 900415003194 եկամտային գանձապետական հաշիվը պակասեցնել 12000000 /տասներկու  միլիոն / դրամով.

- 46.08.00 գործառնական դասկարգման /համայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության  հաստատությունների ծառայություններից օգտվելու վարձավճարներ /,,Արտաշատ քաղաքի Մելիք Փաշաևի անվան երաժշտական դպրոց,,  ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարների 900415003202 եկամտային գանձապետական հաշիվը պակասեցնել  5000000/հինգ  միլիոն / դրամով.

- 46.08.00 գործառնական դասկարգման /համայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայություններից օգտվելու վարձավճարներ /,,Արտաշատ քաղաքի  գեղարվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿ-ի ծնողական վճարների 900415003275 եկամտային գանձապետական հաշիվը պակասեցնել 2500000 /երկու  միլիոն հինգ  հարյուր հազար  / դրամով.

-09.05.01.51 գործառնական դասկարգման /արտադպրոցական դաստիարակություն/ ,,Արտաշատ քաղաքի արտադպրոցական աշխատանքների կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածը պակասեցնել 8000000/ ութ միլիոն /դրամով .

-09.05.01.51 գործառնական դասակարգման /արտադպրոցական դաստիարակություն/ ,,Արտաշատ քաղաքի Ռ.Գոլեցյանի անվան ՕՀ ըմբշամարտի դպրոց,,  ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածը պակասեցնել 2300000/ երկու միլիոն երեք հազար  /դրամով .

-09.05.01.51 գործառնական դասակարգման /արտադպրոցական դաստիարակություն/,,Արտաշատ քաղաքի համալիր մարզադպրոց,,  ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածը պակասեցնել 2000000/ երկու միլիոն  /դրամով .

-09.05.01.51 գործառնական դասկարգման /արտադպրոցական դաստիարակություն/,,Արտաշատ քաղաքի Գեղարվեստի դպրոց,,  ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածը պակասեցնել  700000/ յոթ հարյուր հազար / դրամով .

-08.02.01.51 գործառնական դասակարգման / գրադարանային ծառայություններ /,,Արտաշատ քաղաքի Գրադարանային համակարգ,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածը պակասեցնել 1500000 /մեկ  միլիոն հինգ հարյուր հազար  /դրամով .

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում / ,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդածը պակասեցնել 10986372 / տաս միլիոն ինը հարյուր ութսունվեց հազար երեք հարյուր յոթանասուներկու / դրամով.

--09.01.01.51 գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում / ,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդածը պակասեցնել 16455800 / տասնվեց   միլիոն  չորս հարյուր հիսունհինգ  հազար ութ հարյուր  / դրամով. 

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում / ,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 5 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդածը պակասեցնել 18500000 / տասնութ  միլիոն հինգ  հարյուր   հազար  / դրամով. 

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում / ,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 6 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդածը պակասեցնել 8430143 / ութ  միլիոն չորս  հարյուր երեսուն   հազար մեկ հարյուր քառասուներեք / դրամով. 

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում / ,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 7 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդածը պակասեցնել 9868581 /ինը   միլիոն ութ   հարյուր վաթսունութ հազար հինգ  հարյուր ութսունմեկ  / դրամով.

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում / ,,Արտաշատ քաղաքի թիվ 8 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդածը պակասեցնել 12500000 / տասներկու   միլիոն հինգ հարյուր հազար  / դրամով. 

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման / կառավարման մարմնի պահպանում/ 4213 հոդվածը պակասեցնել 200000/ երկու  հարյուր  հազար/ դրամով. 

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման / կառավարման մարմնի պահպանում/ 4221 հոդվածը պակասեցնել 100000/ մեկ հարյուր հազար/ դրամով. 

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման / կառավարման մարմնի պահպանում/ 4235 հոդվածը պակասեցնել 700000/ յոթ  հարյուր   հազար/ դրամով. 

-08.02.04.51 գործառնական դասակարգման / մշակութային միջոցառումների իրականացում/ 4216 հոդվածը պակասեցնել 500000/հինգ հարյուր հազար /դրամով.

-08.02.04.51 գործառնական դասակարգման / մշակութային միջոցառումների իրականացում/ 4239 հոդվածը պակասեցնել 1000000/մեկ միլիոն  /դրամով.

-08.02.04.51 գործառնական դասակարգման / մշակութային միջոցառումների իրականացում/ 4269 հոդվածը պակասեցնել 1655000/մեկ միլիոն վեց հարյուր հիսունհինգ հազար /դրամով.

-06.06.01.54 գործառնական դասակարգման /բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բարեկարգման այլ աշխատանքներ / 4251 հոդվածը պակասեցնել 1000000 /մեկ միլիոն դրամով.

-06.06.01.52 գործառնական դասակարգման / բազմաբնակարան բնակելի շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում/ 4251 հոդվածը պակասեցնել 1000000/մեկ միլիոն  /դրամով.

- 11.01.02.51 գործառնական դասակարգման /վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ/ 4891 հոդվածը պակասեցնել 91450 / իննսունմեկ հազար չորս հարյուր հիսուն  / դրամով.

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում/ 4211 հոդվածը պակասեցնել 245000/երկու հարյուր քառասունհինգ /հազար դրամով.

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում/ 5122 հոդվածը պակասեցնել 1000000 / մեկ միլիոն / դրամով.

-05.01.01.51 գործառնական դասակարգման /աղբահանություն, սան մաքրում/ 5129 հոդվածը պակասեցնել 2000000 /երկու միլիոն/ դրամով.

-01.03.01.51 գործառնական դասակարգման /քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում/ 4239 հոդվածը պակասեցնել 42650/ քառասուներկու հազար վեց հարյուր հիսուն/ դրամով.

-01.03.01.51 գործառնական դասակարգման /քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում/ 4212 հոդվածը պակասեցնել 24371/ քսանչորս հազար երեք հարյուր յոթանասունմեկ/ դրամով.

-01.03.01.51 գործառնական դասակարգման /քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում/ 4111 հոդվածն ավելացնել 67021 /վաթսունյոթ հազար քսանմեկ / դրամով.

-06.04.01.52 գործառնական դասակարգման /ա/լ ցանցի շահագործում և պահպանում/ 4251 հոդվածը ավելացնել 600000/ վեց հարյուր հազար / դրամով.

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում/ 4111 հոդվածն ավելացնել 10000000 /տաս միլիոն /դրամով .

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում/ 4212 հոդվածն ավելացնել 250000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/դրամով.

-05.01.01.51 գործառնական դասակարգման/ աղբահանություն, սան մաքրում/ ,,Արտաշատ-Կոմունալ սպասարկում,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 16000000/ տասնվեց միլիոն /դրամով.

-04.05.01.51 գործառնական դասակարգման /ա/բ ծածկի վերանորոգում/ 5113 հոդվածն ավելացնել 23000000/քսաներեք միլիոն/դրամով.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԿԱՐԵՆ ԲԵՆԻԱՄԻՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՄԵՐԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
(355.00 Կբ)
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
(010) 250519, (0235) 22383
artashatmeria@artashat.am; artashatmeria@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10027804@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 208
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner