Այսօր: Չորեքշաբթի, 18 Մայիսի 2022թ.
Արտաշատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 81
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 92-Ա
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

ՆԱԽԱԳԻԾ 92-Ա


Զեկ. ԿԱՐԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ 4 ՄԻԿՐՈՌԵԳԻՈՆԱԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 27-րդ մասով, «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 143 հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն ու համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը, համայնքի ավագանին որոշում է.

 

        

 

1.   Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ 4 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման նախագիծը` (այսուհետ` ՆԱԽԱԳԻԾ) համաձայն հավելվածի:

 2.Գլխավոր հատակագծով սահմանված` հողամասերի նպատակային կամ գործառնական նշանակությունները համարել փոփոխված «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 143 հոդվածի 5-րդ մասի դրույթի պահանջի ապահովման պայմանով և հավելվածի   «Հողերի օգտագործման սխեման (հողամասերի կատեգորիայի տրանսֆորմացիան)» գծագրին (Այսուհետ` Գծագիր) և նրանում սահմանված կառուցապատման փուլերին  համապատասխան, ընդ որում.

 

Արտաշատ

Հողամասերի նպատակային նշանակությունների փոփոխությունները

Հողամասի N գծագրի վրա

Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը


Մակերեսը
(հա)

Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը


Մակերեսը
(հա)

Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)

 

Բնակավայրերի հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԲԲ-1

Հասարակական կառուցապատման

0.78

Ընդհանուր օգտագործման (հանրային կանաչ գոտի)

0.78

ԲԲ-2

Այլ հողեր

0.05

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.05

ԲԲ-3

Այլ հողեր

1.93

Հասարակական կառուցապատման

1.93

ԲԲ-4

Հասարակական կառուցապատման

0.04

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.04

ԲԲ-5

Այլ հողեր

0.19

Ընդհանուր օգտագործման (հանրային կանաչ գոտի)

0.19

ԲԲ-6

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.03

Հասարակական կառուցապատման

0.03

ԲԲ-7

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.027

Հասարակական կառուցապատման

0.027

ԲԲ-8

Այլ հողեր

0.006

Հասարակական կառուցապատման

0.006

Ընդհանուր

3.053

 

 

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների

 

ԲԱ-1

Հասարակական կառուցապատման

0.7

Արդյունաբերական օբյեկտներ

0.7

ԲԱ-2

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ)

1.34

Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

1.34

ԲԱ-3

Հասարակական կառուցապատման

2.58

Արդյունաբերական օբյեկտներ

2.58

ԲԱ-4

Հասարակական կառուցապատման

0.46

Արդյունաբերական օբյեկտներ

0.46

ԲԱ-5

Հասարակական կառուցապատման

0.68

Արդյունաբերական օբյեկտներ

0.68

Ընդհանուր

5.76

 

 

 

Հատուկ նշանակության հողեր

 

ԲՀն-1

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.05

Հատուկ նշանակության հողեր

0.05

ԲՀն-2

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.23

Հատուկ նշանակության հողեր

0.23

Ընդհանուր

0.28

 

Հատուկ նշանակության հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ՀնԲ-1

Հատուկ նշանակության հողեր

0.01

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.01

ՀնԲ-2

Հատուկ նշանակության հողեր

0.11

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.11

Ընդհանուր

0.12

 

Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԷԲ-1

Կապի օբյեկտների հողեր

0.03

Բնակելի կառուցապատման (բազմաբնակարան)

0.03

Ընդհանուր

0.03

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԱԲ-1

Արդյունաբերական օբյեկտներ

0.24

Հասարակական կառուցապատման

0.24

ԱԲ-2

Գյուղատնտեսական արտադրական հողերից՝

0.39

Հասարակական կառուցապատման

0.39

Ընդհանուր

0.63

 

 

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր

 

ԱԳ-1

Գյուղատնտեսական արտադրական հողերից՝

1.72

Վարելահող

1.72

Ընդհանուր

1.72

 

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների

 

ՀԷ-1

Պատմական և մշակութային հողեր

3.81

Կոմունալ օբյեկտների հողեր (գերեզման)

3.81

ՀԷ-2

Պատմական և մշակութային հողեր

2.64

Կոմունալ օբյեկտների հողեր (գերեզման)

2.64

ՀԷ-3

Պատմական և մշակութային հողեր

0.54

Կոմունալ օբյեկտների հողեր (գերեզման)

0.54

ՀԷ-4

Պատմական և մշակութային հողեր

3.38

Կոմունալ օբյեկտների հողեր (գերեզման)

3.38

Ընդհանուր

10.37

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԳԲ-1

Այլ հողատեսքեր

0.014

Հասարակական կառուցապատման

0.014

Ընդհանուր

0.014

Միջնաժամկեր միջոցառումներ (5-10 տարի)

 

Բնակավայրերի հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԲԲ-1

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.1

Հասարակական կառուցապատման

0.1

ԲԲ-2

Այլ հողեր

0.3

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.3

ԲԲ-3

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

0.11

Հասարակական կառուցապատման

0.11

ԲԲ-4

Հասարակական կառուցապատման

0.5

Խառը կառուցապատման

0.5

ԲԲ-5

Այլ հողեր

0.53

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչապատ տարածքներ)

0.53

ԲԲ-6

Այլ հողեր

1.06

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչապատ տարածքներ)

1.06

ԲԲ-7

Այլ հողեր

1.13

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչապատ տարածքներ)

1.13

ԲԲ-8

Այլ հողեր

0.9

Հասարակական կառուցապատման

0.9

ԲԲ-9

Այլ հողեր

0.58

Հասարակական կառուցապատման

0.58

ԲԲ-10

Այլ հողեր

0.74

Հասարակական կառուցապատման

0.74

ԲԲ-11

Այլ հողեր

1.15

Հասարակական կառուցապատման

1.15

ԲԲ-12

Այլ հողեր

0.14

Հասարակական կառուցապատման

0.14

ԲԲ-13

Այլ հողեր

0.002

Հասարակական կառուցապատման

0.002

Ընդհանուր

7.242

 

 

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների

 

ԲԱ-1

Այլ հողեր

0.19

Արդյունաբերական օբյեկտներ

0.19

ԲԱ-2

Հասարակական կառուցապատման

0.015

Արդյունաբերական օբյեկտներ

0.015

Ընդհանուր

0.205

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների

 

ԳԱ-1

Վարելահող

0.18

Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

0.18

ԳԱ-2

Այլ հողատեսքեր

0.02

Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

0.02

ԳԱ-3

Վարելահող

0.095

Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

0.095

ԳԱ-4

Այլ հողատեսքեր

0.03

Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

0.03

Ընդհանուր

0.325

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԱԲ-1

Արտադրական

1.06

Բնակելի կառուցապատման (տնամերձ կառուցապատում)

1.06

Ընդհանուր

1.06

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԳԲ-1

Այլ հողատեսքեր

0.15

Հասարակական կառուցապատման

0.15

ԳԲ-2

Վարելահող

0.35

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչապատ տարածքներ)

0.35

ԳԲ-3

Վարելահող

0.42

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչապատ տարածքներ)

0.42

ԳԲ-4

Այլ հողատեսքեր

0.53

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչապատ տարածքներ)

0.53

ԳԲ-5

Այլ հողատեսքեր

0.23

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչապատ տարածքներ)

0.23

ԳԲ-6

Այլ հողատեսքեր

0.98

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչապատ տարածքներ)

0.98

ԳԲ-7

Այլ հողատեսքեր

0.1

Հասարակական կառուցապատման

0.1

Ընդհանուր

2.76

Հեռանկարային միջոցառումներ (10-15 տարի)

 

Բնակավայրերի հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԲԲ-1

Այլ հողեր

0.21

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչ գոտի)

0.21

ԲԲ-2

Հասարակական կառուցապատման

0.49

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչ գոտի)

0.49

ԲԲ-3

Այլ հողեր

0.13

Հասարակական կառուցապատման

0.13

ԲԲ-4

Այլ հողեր

0.065

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչ գոտի)

0.065

ԲԲ-5

Այլ հողեր

0.078

Հասարակական կառուցապատման

0.078

ԲԲ-6

Այլ հողեր

0.064

Հասարակական կառուցապատման

0.064

ԲԲ-7

Այլ հողեր

0.13

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչ գոտի)

0.13

ԲԲ-8

Այլ հողեր

0.064

Հասարակական կառուցապատման

0.064

ԲԲ-9

Այլ հողեր

0.1

Հասարակական կառուցապատման

0.1

ԲԲ-10

Այլ հողեր

0.64

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչ գոտի)

0.64

ԲԲ-11

Այլ հողեր

0.12

Հասարակական կառուցապատման

0.12

ԲԲ-12

Այլ հողեր

0.63

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչ գոտի)

0.63

ԲԲ-13

Այլ հողեր

0.29

Ընդհանուր օգտագործման (փողոցներ, ճանապարհներ)

0.29

ԲԲ-14

Այլ հողեր

0.28

Ընդհանուր օգտագործման (փողոցներ, ճանապարհներ)

0.28

ԲԲ-15

Այլ հողեր

0.28

Ընդհանուր օգտագործման (կանաչ գոտի)

0.28

Ընդհանուր

3.291

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԳԲ-1

Այլ հողատեսքեր

0.26

Հասարակական կառուցապատման

0.26

Ընդհանուր

0.26

 

 

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների

 

ԳԱ-1

Վարելահող

0.22

Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

0.22

Ընդհանուր

0.22

 

 

 

Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերից՝

 

ԳԷ-1

Վարելահող

1.38

Կոմունալ օբյեկտների հողեր (գերեզման)

1.38

Ընդհանուր

1.38

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ԱԲ-1

Գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտներ

0.098

Հասարակական կառուցապատման

0.098

Ընդհանուր

0.098

 

Ջրային հողեր

 

 

 

 

 

 

Բնակավայրերի

 

ՋԲ-1

Լճեր

1.09

Ընդհանուր օգտագործման (հանրային կանաչ գոտի)

1.09

Ընդհանուր

1.09

 

3.   Ճյուղային և համայնքային զարգացման ծրագրերում սահմանված կարգով ներառել գլխավոր հատակագծի իրականացման համապատասխան միջոցառումներն` ըստ սահմանված հերթականության և «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 143 հոդվածի 14-րդ և 30-րդ մասերին համապատասխան` հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխությունները պետական գրանցում ստանալուց հետո ընդգրկել համայնքի հողային ֆոնդի տարեկան ընթացիկ հաշվառման տվյալներում, համայնքի հողային հաշվեկշռում և արտացոլել համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզում:

 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԿԱՐԵՆ ԲԵՆԻԱՄԻՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԿԱՐԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
(010) 250519, (0235) 22383
artashatmeria@bk.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10027804@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 206
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner