Այսօր: Երեքշաբթի, 16 Ապրիլի 2024թ.
Արտաշատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 205
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 195-ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ՄԵՐԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2022 թվականի N_
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի ԹԻՎ 18-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

      Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին,, օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով և ,,Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով և համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի գոստոսի 18-ի թիվ 1309-Ն որոշումը  համայնքի ավագանին ո ր ո1 շ ո ւ մ է՝

  Արտաշատ համայնքի ավագանու 2022 թվականի փետրվարի 26-ի ,, Արտաշատ համայնքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին,, թիվ 18-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները

-38.01.00 գործառնական դասակարգման / պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ սուբվենցիա/ 900415151373 գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 9089400/ ինը միլիոն  ութսունինը հազար չորս հարյուր/ դրամով.

-46.07.00 գործառնական դասակարգման/համայնքային ենթակայության / 900415004010 գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 720000/յոթ հարյուր քսան հազար /դրամով.

-48.01.00 գործառնական դասակարգման /համայնքային ենթակայության / 900415176107 գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 1750000/ մեկ  միլիոն յոթ հարյուր  հիսուն հազար/ դրամով. 

-48.01.00 գործառնական դասակարգման /համայնքային ենթակայության / 900415189092 գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 2590000/երկու միլիոն հինգ  հարյուր իննսուն հազար/ դրամով. 

-48.01.00 գործառնական դասակարգման /համայնքային ենթակայության / 900415171108 գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 3360000/ երեք  միլիոն երեք հարյուր վաթսուն հազար/ դրամով. 

-48.01.00 գործառնական դասակարգման /համայնքային ենթակայության / 900415160101 գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 2160000/երկու միլիոն մեկ հարյուր վաթսուն հազար/ դրամով. 

-48.01.00 գործառնական դասակարգման /համայնքային ենթակայության / 900415180109 գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 4800000/չորս  միլիոն ութ հարյուր  հազար/ դրամով. 

-48.01.00 գործառնական դասակարգման /համայնքային ենթակայության / 900415156109 գանձապետական եկամտային հաշիվն ավելացնել 4630000 /չորս  միլիոն վեց  հարյուր երեսուն հազար/ դրամով. 

-01.01.01.51գործառնական դասակարգման/վարչական օբյեկտների հիմնանորոգում սուբվենցիա/ 5113 հոդվածն ավելացնել 9089400/ ինը միլիոն  ութսունինը հազար չորս հարյուր/ դրամով. 

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման/նախադրոցական ուսուցում / ,,Աբովյան գյուղի մանկաարտեզ.. ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 3600000/երեք միլիոն վեց հարյուր  հազար/դրամով.

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման/նախադրոցական ուսուցում / ,,Քաղցրաշեն գյուղի մանկաարտեզ.. ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 2590000/երկու միլիոն հինգ հարյուր իննսուն հազար/դրամով.

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման/նախադրոցական ուսուցում / ,, Մրգավան գյուղի մանկաարտեզ.. ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 1750000/մեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար/դրամով.

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման/նախադրոցական ուսուցում / ,,Բարձրաշեն գյուղի մանկաարտեզ.. ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 2160000/երկու միլիոն մեկ հարյուր վաթսուն հազար/դրամով.

09.01.01.51 գործառնական դասակարգման/նախադրոցական ուսուցում / ,,Կանաչուտ գյուղի մանկաարտեզ.. ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 3360000/երեք միլիոն երեք հարյուր վաթսուն հազար/դրամով.

-09.01.01.51 գործառնական դասակարգման/նախադպրոցական ուսուցում / ,,Նորաշեն գյուղի մանկաարտեզ.. ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 4800000/չորս միլիոն ութ հարյուր  հազար/դրամով.

-09.05.01.51 գործառնական դասակարգման/ արտադպրոցական դաստիարակություն / ,,Այգեզարդ գյուղի արվեստի դրոց.. ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 4710000/չորս միլիոն յոթ հարյուր տաս հազար/դրամով.

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման/կառավարման մարմնի պահպանում /  4111 հոդվածը պակասեցնել 45000000/քառասունհինգ միլիոն /դրամով.

-10.07.01.54  գործառնական դասակարգման / սոցիալապես անապահով անձանց աջակցություն / 4729 հոդվածը պակասեցնել 41560000 /քառասունմեկ միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն հազար / դրամով .

-06.06.01.52 գործառնական դասակարգման /բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում/ 4251 հոդվածը պակասեցնել 2000000/երկու միլիոն / դրամով.

-04.05.01.59 գործառնական դասակարգման/փողոցների պահպանում և շահագործում/ 4251 հոդվածը պակասեցնել 4000000/չորս միլիոն/ դրամով.

-06.04.01.52 գործառնական դասակարգման/ա/լ ցանցի պահպանում և շահագործում/ 4251 հոդվածը պակասեցնել 4000000/չորս միլիոն/ դրամով.

-05.01.01.51 գործառնական դասակարգման/աղբահանություն, սանիտարական մաքրում/ 4213 հոդվածն ավելացնել 20000000/քսան  միլիոն  /դրամով.

-05.01.01.51 գործառնական դասակարգման/աղբահանություն, սանիտարական մաքրում/ 4111 հոդվածն ավելացնել 5000000/հինգ   միլիոն  /դրամով.

-05.01.01.51 գործառնական դասակարգման / աղբահանություն և սանիտարական մաքրում /,,Արտաշատ կոմունալ սպասարկում,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 42000000  /քառասուներկու   միլիոն / դրամով. 

-06.06.01.54 գործառնական դասակարգման / բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բարեկարգում /,, Բարեկարգ Արտաշատ,, ՀՈԱԿ-ի 4511 հոդվածն ավելացնել 10000000  /տաս միլիոն / դրամով. 

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում/ 4215 հոդվածն ավելացնել 1200000/մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար  /դրամով.

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում/ 4213 հոդվածն ավելացնել 1200000/մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար /դրամով.

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պապանում/ 4212 հոդվածն ավելացնել 10000000/ տաս միլիոն /դրամով.

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում/ 4214 հոդվածն ավելացնել 1000000/մեկ միլիոն /դրամով.

-01.06.01.52 գործառնական դասակարգման /գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում/ 4823 հոդվածն ավելացնել 2000000/երկու միլիոն /դրամով.

-05.04.01.55 գործառնական դասակարգման /կենսաբազմազանություն և բնության պաշտպանություն/ 4241 հոդվածն ավելացնել 1000000/մեկ միլիոն /դրամով.

-05.04.01.55 գործառնական դասակարգման /կենսաբազմազանություն և բնության պաշտպանություն/ 4214 հոդվածն ավելացնել 200000/երկու հարյուր հազար  /դրամով.

-09.06.01.51գործառնական դասակարգման/նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգում/ 5134 հոդվածը պակասեցնել 20000000/ քսան  միլիոն/ դրամով .

-05.04.01.55 գործառնական դասակարգման /կենսաբազմազանություն և բնության պաշտպանություն/ 5129 հոդվածն ավելացնել 1000000/մեկ միլիոն /դրամով.

-01.01.01.51 գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում/ 5122 հոդվածն ավելացնել 19000000/տասնինը միլիոն /դրամով.

 

 

 

 

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԿԱՌԼԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՄԵՐԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
(0235) 20915
artashatmeria@artashat.am; artashatmeria@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10027804@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner