Այսօր: Երկուշաբթի, 6 Հուլիսի 2020թ.
Արտաշատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 229
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


 ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ  HyperLink
Տեղական Ինքնակառավարման Մարմիններ (ՏԻՄ)
Հիմնադրման ամսաթիվը `
 • Կոնտակտ
  ներ
 • Մանրա
  մասներ
 • Հաշվառման
  տվյալներ
 • Բանկային
  տվյալներ
 • Հաստիքա
  ցուցակ
 • Աշխատա
  կիցներ
 • Թափուր
  հաստիքներ
 • Կադրերի
  ռեզերվ
 • Ա/Հ Տեղե
  կագիր
 • Փաստա
  թղթեր
Իրավաբանական հասցե
Գործունեության հասցե(ներ)
ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23 , 62
Կազմակերպության տեսակ
Տեղակայվածությունը քարտեզի վրա
Փոստային դասիչ (ինդեքս)
Հեռախոս(ներ)  
/010/ 250519: /0235/ 22383
Ֆաքս      
Էլ. փոստ        
Հղում
artashat.am        
Աշխ. օրեր
Աշխ. ժամեր

Պետական գրանցման համար
ՀՎՀՀ
Ապահովադրի հաշվառման համար
Բանկի անվանումըՀաշվեհամարԱրժույթըՆկարագրությունԲաժինԽումբԴաս  
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ900412151194AMD( Սանիտարական մաքրում)050101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412201023AMD(Կառավարման մարմնի պահպանում)010101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151178AMD(ՔԿԱԳ-ի ծառայության գործ. կազմակերպում)010301
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151319AMD(Արտաքին լուս. ցանցի շահագործում և պահպ.)060401
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151509AMD(Ա/Բետոնյա ծածկի վերանորոգ. և պահպ.)040501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151582AMD(Ա/Բետոնյա ծածկի հիմնանորոգում)040501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151459AMD(Դիմումներ, հայցադիմ,դատարանի որոշումներ)010601
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151376AMD(Հեռուտահաղորդումների պատրաստում)   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151525AMD(Նախադպրոցական հաստ. հիմնանորոգում)   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151202AMDվարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ110102
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151277AMD(Ընդ. բնույթի այլ ծառայութ.-ներ)   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151129AMD(Ա/լուսավոր. ցանցի հիմնանորոգ.)060401
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151160AMD(Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում)   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151244AMD(Արտադպրոցական դաս-ն)090501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151400AMD(Բազմաբն.շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում)   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151145AMD(Գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցում և տեղ.տրամադրում)010601
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151301AMD(Հրատարակչ., խմբագրութ.)080302
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151251AMD(Նախադպրոցական ուսուցում)090151
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151137AMD(Սոցիալապես անապահով անձանց աջակց.)100701
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151442AMD(Մշ. միջոց. իրականացում)080204
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151335AMD(Կանաչ տարածքների պահպանում)050601
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151517AMD(Զբոսայգիների և խաղահրապարակ. կառուցում)080101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151343AMD(Կեղտաջրերի հեռացում)   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151475AMD(Հուշարձ. վերանոր. և պահպան.)   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412283021AMD(Արտադպրոց. դաս-ն)090501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412340029AMD(Գրադարանային ծառ-ն)080201
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412242027AMD(Նախադպրոց. դաս-ն)090101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412243025AMD(Նախադպրոց. դաս-ն)090101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412340037AMD(Արտադպրոց. դաս-ն)090501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412240021AMD(Նախադպրոց. դաս-ն)090101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412244023AMD(Նախադպրոց. դաս-ն)090101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412245020AMD(Նախադպրոց. դաս-ն)090101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412246028AMD(Նախադպրոց. դաս-ն)090101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412380025AMD(Արտադպրոց. դաս-ն)090501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151228AMD(Աջակց. համայնք. կազմակերպ. հուղարկավորման)040901
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151590AMD(Հանգիստ մշ. և կրոն այլ դասերին չպատկանող)080501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412282023AMD(Արտադպրոց. դաս-ն)090501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412282031AMD(Արտադպրոց. դաս-ն)090501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412247026AMD(Նախադպրոց. դաս-ն)090101
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900416151018AMDախտահանման և միջատազերծման ծառայություն/դեռատիզացիա/050601
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151574AMDկենսաբազմազանություն և բնության պաշտպանություն050501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151384AMDհասարակական կազմ. աջակցություն100701
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151483AMDսանիտարական մաքրում   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151558AMDկարիքավոր ընտ. բարձր. կրթ. ստացող երեխաների   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412201064AMDբազմաբնակարան շենք բարեկարգ. այլ աշխատանքներ   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151210AMDֆոնդ. բյուջեի պահուստային ֆոնդ110102
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412300023AMDհանգիստ մշակույթ և կրոն /այլ դասերին չպատկանող/080501
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԳԲ900412151533AMDփողոցների պահպանում և շահագործում040501
Հաստիքային միավորի/Պաշտոնի անվանումըՀաստիքի տեսակըՊաշտոնի ծածկագիրԴրույքաչափը (դրամ)Պաշտոնի անձնագիրըԿրճատման հիմքըԿրճատման ամսաթիվ   
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Քաղաքական 260000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Հայեցողական 190000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Հայեցողական 190000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ Հայեցողական 170000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Հայեցողական 170000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Հայեցողական 170000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Հայեցողական 170000   
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Հայեցողական 170000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ Հայեցողական 164000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Հայեցողական 135000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ Հայեցողական 120000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ Հայեցողական 120000   
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆ Հայեցողական 100000   
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Համայնքային 1.1- 1 170000   
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ /ՖՀՀԲ/
ՖՀՀԲ ՊԵՏ Համայնքային 2.1- 2 143000   
ՖՀՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 2 81000   
ՖՀՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 3 81000   
ՖՀՀԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 4 78500   
ՖՀՀԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 5 78500   
ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ
ՆԱԲ ՊԵՏ Համայնքային 2.1- 8 143000   
ՆԱԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 11 120000   
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ /ՔԻՏՏԲ/
ՔԻՏՏԲ ՊԵՏ Համայնքային 2.1- 1 143000   
ՔԻՏՏԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 1 81000   
ՔԻՏՏԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 12 120000   
ՔԻՏՏԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 1 78500   
ՔԻՏՏԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 2 78500   
ՔԻՏՏԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 3 78500   
ԲՆԱԿԱՐԱՅԻՆ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ /ԲԿՏՏԱՍ/ ԲԱԺԻՆ
ԲԿՏՏԱՍԲ ՊԵՏ Համայնքային 2.1- 5 143000   
ԲԿՏՏԱՍԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 7 120000   
ԲԿՏՏԱՍԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 7 78500   
ԲԿՏՏԱՍԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 8 78000   
ԲԿՏՏԱՍ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.2- 5 78000   
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
ԵԳԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 78000   
ԵԳԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 110000   
ԵԳ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ Համայնքային 2.1- 3 143000   
ԵԳԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 4 81000   
ԵԳԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 6 78500   
ԵԳԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.2- 1 78000   
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԲԱԺԻՆ
ԿՄՍ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ Համայնքային 2.1- 6 143000   
ԿՄՍԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 8 81000   
ԿՄՍԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 9 81000   
ԿՄՍԲ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 9 60000   
ԿՄՍ ԲԱԺՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 1 100000   
ԿՄՍԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.2- 6 110000   
ԿՄՍԲ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.3- 1 77903   
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ,ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ /ՃՔՀ/ ԲԱԺԻՆ
ՃՔՀ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ Համայնքային 2.1- 4 143000   
ՃՔՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 5 81000   
ՃՔՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 6 81000   
ՃՔՀԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.2- 3 78000   
ՃՔՀԲ ԱՌԱՋՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.2- 4 78000   
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ /ՍՀԾԲ/
ՍՀԾԲ ՊԵՏ Համայնքային 2.1- 7 143000   
ՍՀԾԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 2.3- 10 81000   
ՍՀԾԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.1- 9 78500   
ՍՀԾԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.2- 7 78000   
ՍՀԾԲ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.3- 2 77903   
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ /ՔԿԱԳԱՏԲ/
ՔԿԱԳԱՏԲ ՊԵՏ Քաղաքացիական 1.3- 1 256623   
ՔԿԱԳԱՏԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ Համայնքային 3.2- 8 133602   
ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
ՀԱՄԱՅՀՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒՀԻ Քաղաքական 85000   
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՎԱՐՈՐԴ Քաղաքական 80000   
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՀՍԿԻՉ-ՊԱՀԱԿ Քաղաքական 75000   
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՀՍԿԻՉ-ՊԱՀԱԿ Քաղաքական 75000   
ԳՈՐԾԱՎԱՐ Հայեցողական 85000   
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ Սպասարկող 80000   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՊԱՐԵՏ Սպասարկող 75000   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԳԻՇԵՐԱՊԱՀ Սպասարկող 75000   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԳԻՇԵՐԱՊԱՀ Սպասարկող 75000   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԳԻՇԵՐԱՊԱՀ Սպասարկող 75000   
ՎԵՐԵԼԱԿԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՎԱՐՊԵՏ Սպասարկող 37500   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԷԼԵԿՏՐԻԿ Սպասարկող 35000   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ Սպասարկող 35000   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ Սպասարկող 32500   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ Սպասարկող 32500   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ Սպասարկող 32500   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ Սպասարկող 32500   
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ Սպասարկող 0   
Ազգանուն Անուն ՀայրանունՀաստիքՊաշտոնի ծածկագիրՊաշտոնի անձնագիրըԱշխատավարձՀրամանի համարըԱմսաթիվըԱզատման հիմքըԱզատման ամսաթիվ  
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԲԵՆԻԱՄԻՆՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԳԱԳԻԿԻՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ26000014111/09/2017 
ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ ԱԼԻԿ ՖԵԴԻԱՅԻՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ1900001816/02/2017 
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ190000310/01/2018 
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ԳԱԳԻԿԻՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ19000017118/09/2018 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԶԱՎԵՆԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ1.1-119000013301/08/2018 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՇՈՏ ՖԵԴԻԱՅԻՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ17000013402/08/2018 
ԱՎԵՏՅԱՆ ԼՅՈՎԱ ՍՈՒՐԵՆԻՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ1640008517/08/1998 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՂԱՐԻԲ ԲՈՐԻՍԻՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ1300004017/09/2001 
ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ՖՐՈՒՆԶԵ ԼՅՈՎԱՅԻՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆ13000015001/12/2017 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ /ՔԻՏՏԲ/
ԳՈՒԼԳՈՒԼՅԱՆ ԱՆԺԵԼԱ ՍՏԵՓԱՆԻՔԻՏՏԲ ՊԵՏ2.1-11600003906/01/2001 
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ ՀՐԱՅՐԻՔԻՏՏԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-112000013001/01/1999 
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՌԱՖԻԿԻՔԻՏՏԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-121200001916/03/2018 
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՍՈՆՅԱ ՌԱԶՄԻԿԻՔԻՏՏԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-111000013001/02/1999 
ՈՍԿԱՆՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ ՌՈՒԲԻԿԻՔԻՏՏԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-2110000725/06/2009 
ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ՎԱՐՈԺԻՔԻՏՏԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-31100002221/04/2004 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ /ՖՀՀԲ/
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՄԵՐԻ ԿԱՐՊՈՒՇԻՖՀՀԲ ՊԵՏ2.1-21600002504/03/2016 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆԻՖՀՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-31200001316/05/2016 
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍԻՖՀՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-21200004206/12/2012 
ԽԵՉՈՒՄՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԻՆԱՍԻՖՀՀԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-4110000221/01/2016 
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ԶԻՆԱ ՍԻՄՈՆԻՖՀՀԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-51100001522/04/2016 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ԼԵՎԻԿԻԵԳ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ2.1-31600002023/03/2013 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՓԱՅԼԱԿ ՀԱՅԿԱԶԻԵԳԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-4120000 4320/10/2015 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐԳԻՆԵ ՎԱՀՐԱՄԻԵԳԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-61100003512/09/2017 
ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ԱՇՈՏԻԵԳԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.2-11000001029/01/2010 
ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԹԱԳՈՒՀԻ ՊԱՐԳԵՎԻԵԳԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ1000001029/01/2010 
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ,ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ /ՃՔՀ/ ԲԱԺԻՆ
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԺՈՐԱՅԻՃՔՀ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ2.1-41600004417/01/2010 
ԱՐՇԱԿՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՄԻՇԱՅԻՃՔՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-5120000 17/11/2016 
ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍԱՇԱՅԻՃՔՀԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-61200002116/03/2018 
ԴԱՎԹՅԱՆ ԼԱԼԱ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻՃՔՀԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.2-310000013531/01/2010 
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐԵԳԱ ՆԻԿՈԼԱՅԻՃՔՀԲ ԱՌԱՋՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.2-410000011231/01/2010 
ԲՆԱԿԱՐԱՅԻՆ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ /ԲԿՏՏԱՍ/ ԲԱԺԻՆ
ԵՓՐԵՄՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԺՈՐԺԻԿԻԲԿՏՏԱՍԲ ՊԵՏ2.1-5160000 08/09/2017 
ԶԱԼՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԲՈՐԻՍԻԲԿՏՏԱՍԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-71100001629/01/2010 
ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԲԿՏՏԱՍԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-8110000 06/05/2016 
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻԲԿՏՏԱՍ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.2-51000001013/08/2015 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԲԱԺԻՆ
ԳՈԼԵՑՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ ՌԱԶՄԻԿԻԿՄՍ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ2.1-6143000 կարգ. թիվ 1513/02/2020 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԱՇՈՏԻԿՄՍԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-8120000 3510/10/2015 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԱՐԻԱ ՀՐԱՉԻԿԻԿՄՍԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-91200005209/12/2011 
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻԿՄՍ ԲԱԺՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-11000006623/11/2018 
ՕՎՉՅԱՆ ՍԵՐԻՆԵ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻԿՄՍԲ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-9950001611/07/2014 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ /ՍՀԾԲ/
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԱԼԲԵՐՏԻՍՀԾԲ ՊԵՏ2.1-7160000401/02/2010 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԲԱՐՍԵՂԻՍՀԾԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-101200002601/02/2010 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՆՆԱ ԴԱՎԻԹԻՍՀԾԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.1-91100003301/02/2010 
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՆՈՐԻԿԻՍՀԾԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.2-7100000701/02/2010 
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՆՈՐԻԿԻՍՀԾԲ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.3-295000 16/03/2018 
ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐԱՄ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻՆԱԲ ՊԵՏ2.1-816000019622/10/2018 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻՆԱԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ2.3-1112000019522/10/2018 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ /ՔԿԱԳԱՏԲ/
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՆԱՌԱ ԼԵՎԻԿԻՔԿԱԳԱՏԲ ՊԵՏ1.3-1256623 16/03/2018 
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ ՔԿԱԳԱՏԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ3.2-8133602 16/03/2018 
ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԳՈՀԱՐ ԳԱԳԻԿԻԳՈՐԾԱՎԱՐ8500015104/12/2017 
ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՀԱԿՈԲԻՀԱՄԱՅՀՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒՀԻ850001923/02/2018 
ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԱՐԱՄ ԱՅՍԵՐԻՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՎԱՐՈՐԴ80000 16/03/2018 
ԹՈՐՈՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԿՈՐՅՈՒՆԻՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ80000ԿԱՐԳ ԹԻՎ 111/01/2012 
ԱՎԱԳՅԱՆ ԷԴԳԱՐ ԱՐՍԵՆԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾ80000 02/02/2012 
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ՍԵՐԺԻԿԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ80000ԿԱՐԳ 429/01/2009 
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ԱԼԲԵՐՏԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ80000ԿԱՐԳ ԹԻՎ 7008/11/2009 
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ ԱՇՈՏԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ75000ԿԱՐԳ.ԹԻՎ 8827/10/2006 
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԱԲԳԱՐԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ75000ԿԱՐԳ ԹԻՎ 3617/07/2006 
ԳՈՒԼԱԲՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎ ՀԱՐՈՒԹԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԳԻՇԵՐԱՊԱՀ750004121/06/2016 
ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՎԵՏԻՍ ՌԱԶՄԻԿԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԳԻՇԵՐԱՊԱՀ75000ԿԱՐԳ ԹԻՎ 8402/12/2004 
ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԵՐԵՄԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՊԱՐԵՏ75000ԿԱՐԳ ԹԻՎ 2804/05/2009 
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԷԼԵԿՏՐԻԿ75000 30/04/2001 
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍՈՍ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՀՍԿԻՉ-ՊԱՀԱԿ750003416/03/2018 
ՂԱՐԱՂԱՇՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ԱՐՇԱՎԻՐԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԳԻՇԵՐԱՊԱՀ75000 05/03/2018 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՆԻՆԱ ՄԱՆՎԵԼԻՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ75000կարգ. թիվ 5625/10/2001 
ՕՎՉՅԱՆ ԳԱԼՈՒՍՏ ՄԿՐՏԻՉԻՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՀՍԿԻՉ-ՊԱՀԱԿ75000կարգ թիվ 18128/09/2018 
ԱԶԱՏՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՍՈՒՐԻԿԻՎԵՐԵԼԱԿԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՎԱՐՊԵՏ375003316/03/2018 
Հաստ. Պաշտոնի միավորի անվանումըՊաշտոնի ծածկագիրԴրույքաչափը (դրամ)Պաշտոնի անձնագիրը 
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 135000 Հայտարարություն
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 170000 Հայտարարություն
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 190000 Հայտարարություն
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 190000 Հայտարարություն
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ 170000 Հայտարարություն
ԲՆԱԿԱՐԱՅԻՆ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ /ԲԿՏՏԱՍ/ ԲԱԺԻՆ
ԲԿՏՏԱՍԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 2.3- 7 120000 Հայտարարություն
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
ԵԳԲ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 110000 Հայտարարություն
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԲԱԺԻՆ
ԿՄՍԲ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ 3.3- 1 77903 Հայտարարություն
ԿՄՍԲ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ԱՍՆԱԳԵՏ 3.2- 6 110000 Հայտարարություն
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

/010/ 250519: /0235/ 22383

artashatmeria@bk.ru

Պաշտոնական էլ. փոստ` 10027804@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner