Այսօր: Երկուշաբթի, 18 Հունվարի 2021թ.
Արտաշատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 20
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 61-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

ՆԱԽԱԳԻԾ 61-Ն


Զեկ. ՄԵՐԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին ,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի , համայնքի ավագանին   որոշում է`

 Արտաշատ համայնքի 2018 թվականի բյուջեի ծախսային և  եկամտային  մասերում  կատարել հետևյալ  փոփոխությունները

 

-07.02.00 գործառնական դասկարգման /գույքահարկ անհատ ձեռնարկատատերերից և քաղաքացիներից փոխադրամիջոցների համար/ 900415151043 եկամտային հաշիվը ավելացնել  8000000 /ութ միլիոն  / դրամով. 

- 22.54.00  գործառնական դասակարգման / այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր /  900415003426 եկամտային հաշիվը ավելացնել 2800000 /երկու միլիոն   ութ հարյուր  հազար / դրամով .

- 45.13.00 գործառնական դասակարգման / բացօթյա վաճառք այլ ապրանքների համար/ 900415151266 եկամտային հաշիվն ավելացնել 610590 / վեց   հարյուր տաս  հազար հինգ հարյուր իննսուն / դրամով .

- 45.16.00  գործառնական դասակարգման /  տուրք  հանրային սննդի ժամը 24-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար /  900415151464 եկամտային հաշիվն ավելացնել 420000 / չորս հարյուր քսան հազար / դրամով.

 - 28.50.00 գործառնական դասակարգման / օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված համայնքի վարչական բյուջե մուտքագրվող այլ եկամուտներ/ 900415003020 եկամտային հաշիվն ավելացնել 375000 / երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար/ դրամով.

- 45.06.00 գործառնական դասակարգման / տուրք հիմնական շինության ներսում  ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար/ 900415233 եկամտային հաշիվն ավելացնել 343500 /երեք հարյուր քառասուներեք հազար հինգ հարյուր / դրամով.

- 48.01.00 գործառնական դասակաչգման / օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տուրքի ծառայության դիմաց վճարումներ՝ հուղարկավորման ծառայություն/ եկամտային հաշիվը պակասեցնել 9781200 / ինը միլիոն յոթ հարյուր ութսունմեկ հազար երկու հարյուր / դրամով. 

  - 48.01.00 գործառնական դասակարգման /օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տուրքի ծառայության դիմաց վճարումներ՝բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման ծարայություն/ եկամտային հաշիվն ավելացնել  8398000 / ութ միլիոն երեք հարյուր իննսունութ հազար  / դրամով .

- 01.01.01.51   գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում / 4251 հոդվածը պակասեցնել 1000000 / մեկ միլիոն /դրամով .

- 01.01.01.51   գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում / 4221 հոդվածը պակասեցնել 100000 /մեկ հարյուր հազար/ դրամով.  

- 01.01.01.51   գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում / 4212 հոդվածը պակասեցնել 3300000 /երեք միլիոն երեք հարյուր հազար/ դրամով . 

- 01.01.01.51   գործառնական դասակարգման /կառավարման մարմնի պահպանում / 4214 հոդվածը պակասեցնել 224057 /երկու հարյուր քսանչորս   հազար հիսունյոթ / դրամով . 

- 01.06.01.51   գործառնական դասակարգման / դիմումներ, հայցադիմումներ և դատարանի որոշումներ / 4823 հոդվածը պակասեցնել 219720 /երկու  հարյուր տասնինը   հազար յոթ հարյուր քսան / դրամով . 

- 01.06.01.52   գործառնական դասակարգման /գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման, գնահատման և տեղակատվության տրամադրում/ 4241 հոդվածը պակասեցնել 300000 / երեք հարյուր հազար / դրամով.

-01.06.01.51   գործառնական դասակարգման  /գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման, գնահատման և տեղակատվության տրամադրում/ 4819 հոդվածը պակասեցնել 54000 /հիսունչորս հազար/ դրամով.

- 08.03.01.51   գործառնական դասակարգման / քաղաքապետարանի աշխատանքների լուսաբանում/ 4239 հոդվածը պակասեցնել 200000/ երկու հարյուր հազար / դրամով.

- 04.05.01.51     գործառնական դասակարգման / ա/բ ծածկի վերանորոգում / 4251 հոդվածը պակասեցնել 80280  /ութսուն  հազար  երկու հարյուր ութսուն /դրամով. 

- 09.01.01.51    գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում / Արտաշատ քաղաքաի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածը պակասեցնել 1200000 / մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար / դրամով.

  09.05.01.51    գործառնական դասակարգման / արտադպրոցական դաստիարակություն / Արտաշատ քաղաքաի Ռ. Գոլեցյանի անվան ՕՀ ըմբշամարտի մարզադպրոց   ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածը պակասեցնել 1257000 / մեկ միլիոն երկու հարյուր հիսունյոթ հազար / դրամով .

  09.05.01.51    գործառնական դասակարգման / արտադպրոցական դաստիարակություն / Արտաշատ քաղաքի համալաիր մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածը պակասեցնել 1400000 / մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար / դրամով .

 - 09.05.01.51    գործառնական դասակարգման / արտադպրոցական դաստիարակություն / Արտաշատ քաղաքի գեղարվեստի դպրոց  ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածը պակասեցնել  256000 / երկու հարյուր հիսունվեց հազար / դրամով .

 -08.02.01.51    գործառնական դասակարգման /գրադարանային ծառայություններ  / Արտաշատ քաղաքի թիվ գրադարանային համակարգ  ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածը պակասեցնել 1250000 / մեկ միլիոն երկու  հարյուր հիսուն հազար / դրամով .

- 04.09.01.52    գործառնական դասակարգման / աջակցություն համայնքային կազմակերպություններին  /  Արտաշատ քաղաքի Հուղարկավորման ծառայություններ ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածը  պակասեցնել 9948761 / ինը  միլիոն ինը հարյուր քառասունութ հազար յոթ հարյուր վաթսունմեկ / դրամով.

- 08.02.04.51 գործառնական դասակարգման / մշակութային միջոցառումների իրականացում / 4216 հոդվածը պակասեցնել 200000 / երկու հարյուր հազար/ դրամով . 

- 11.01.02.51    գործառնական դասակարգման / վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ  /  4891 հոդվածը պակասեցնել  257600 / երկու հարյուր հիսունյոթ հազար վեց հարյուր  / դրամով .

-04.05.01.51    գործառնական դասակարգման / ա/բ ծածկի վերանորոգում /  5134  հոդվածը պակասեցնել 535000 / հինգ  հարյուր երեսունհինգ  հազար / դրամով .

 -05.01.01.51    գործառնական դասակարգման / աղբահանություն և սանիտարական մաքրում  /  5134 հոդվածն  ավելացնել  600000 / վեց հարյուր   հազար / դրամով. 

 - 11.01.02.52    գործառնական դասակարգման / ֆոնդային բյուջեի պահուստային ֆոնդ / 4891 հոդվածը պակասեցնել 215000 / երկու հարյուր տասնհինգ հազար / դրամով.  

- 09.05.01.52     գործառնական դասակարգման / արտադպրոցական կազմակերպությունների հիմնանորոգում և վերանորոգում / 5134 հոդվածը պակասեցնել 200000 / երկու հարյուր հազար / դրամով.

  -06.04.01.52    գործառնական դասակարգման / ա/լ ցանցի շահագործում և պահպանում /  5134 հոդվածը ավելացնել 150000 / մեկ  հարյուր հիսուն հազար / դրամով.  

 - 05.06.01.51    գործառնական դասակարգման / կանաչ տարածքների հիմնում և պահպանում /  5134 հոդվածը ավելացնել 200000 / երկու  հարյուր  հազար / դրամով.  

- 09.01.01.51    գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում  /  Արտաշատ քաղաքի թիվ 3 մանակապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածն ավելացնել 3000000 / երեք միլիոն  / դրամով.  

 - 09.01.01.51    գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում  /  Արտաշատ քաղաքի թիվ 4 մանակապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածն ավելացնել 4186000 / չորս միլիոն մեկ հարյուր ութսունվեց հազար / դրամով.  

- 09.01.01.51    գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում  /  Արտաշատ քաղաքի թիվ 5 մանակապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածն ավելացնել 3401308 / երեք միլիոն չորս հարյուր մեկ հազար երեք հարյուր ութ / դրամով.  

- 09.01.01.51    գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում  /  Արտաշատ քաղաքի թիվ 6 մանակապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածն ավելացնել 2500000 / երկու միլիոն  հինգ հարյուր հազար / դրամով.  

- 09.01.01.51    գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում  /  Արտաշատ քաղաքի թիվ 7 մանակապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածն ավելացնել 1896000 / մեկ  միլիոն ութ հարյուր իննսունվեց հազար / դրամով . 

- 09.01.01.51    գործառնական դասակարգման / նախադպրոցական ուսուցում  /  Արտաշատ քաղաքի թիվ 8 մանակապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածն ավելացնել 3630000 / երեք միլիոն վեց հարյուր երեսուն հազար / դրամով.  

- 10.07.01.51    գործառնական դասակարգման / սացիալապես անապահով անձանց աջակցություն /   4729 հոդվածն ավելացնել 500000 / հինգ հարյուր հազար  / դրամով.  

- 01.01.01.51    գործառնական դասակարգման / կառավարման մարմնի պահպանում  /  4112  հոդվածն ավելացնել 6000000 / վեց միլիոն  / դրամով. 

- 01.01.01.51    գործառնական դասակարգման / կառավարման մարմնի պահպանում  /   4111 հոդվածն ավելացնել 1500000 / մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/ դրամով. 

- 06.06.01.54    գործառնական դասակարգման / բազմաբնակարան շենքների բարեկարգման այլ աշխատանքներ  /   Արտաշատ քաղաքի Բարեկարգ Արտաշատ  ՀՈԱԿ-ի 4239 հոդվածն ավելացնել 4800000 / չորս   միլիոն ութ հարյուր հազար / դրամով.

 - 08.02.04.51 գործառնական դասակարգման / մշակութային միջոցառումների իրականացում / 4269 հոդվածն ավելացնել  1000000 / մեկ  միլիոն  / դրամով .

- 06.04.01.52 գործառնական դասակարգման / ա/լ ցանցի շահագործում և պահպանում / 4251 հոդվածը պակասեցնել 120000 / մեկ հարյուր քսան հազար/ դրամով .

- 01.03.03.55 գործառնական դասակարգման / ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ / 4241 հոդվածն ավելացնել 120000 / մեկ հարյուր քսան հազար / դրամով. 

-06.06.01.54  գործառնական դասակարգման / բազմաբնակարան բնակելի շենքների բարեկարգման այլ աշխատանքներ/ 5113 հոդվածը պակասեցնել 400000 /չորս հարյուր հազար / դրամով.

 -05.01.01.51 գործառնական դասակարգման / աղբահանություն և սանիտարական մաքրում/ 5122 հոդվածն ավելացնել 400000 / չորս հարյուր հազար / դրամով.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԿԱՐԵՆ ԲԵՆԻԱՄԻՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՄԵՐԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

/010/ 250519: /0235/ 22383

artashatmeria@bk.ru

Պաշտոնական էլ. փոստ` 10027804@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2021 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.04
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner