Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

Լսեցին
ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՍԽԱԼԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

/Զեկ. ԿԱՐԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ/

Ղեկավարվ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 19.01.2006 թվականի ,,Արտաշատ քաղաքի գլխավոր հատակագիծը հաստատելու մասին,, թիվ 33-Ն որոշումով. ո ր ո շ ու մ  եմ`


Արտաշատ համայնքում քարտեզագրման սխալի հետևանքով առաջացած գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերից որպես քաղաքացիների սեփականություն փոխանցված հետևյալ մակերեսներով հողամասերը`
  0678-0001 ծածկագրով հողամասը 0,34116 հա, 0678-0003 ծածկագրով հողամասը 0,05979 հա, 0678-0004 ծածկագրով հողամասը 0,05983 հա, 0678-0005 ծածկագրով հողամասը 0,09063 հա, 0678-0006 ծածկագրով հողամասը 0,1431 հա, 0678-0007 ծածկագրով հողամասը 0,37262 հա, 0678-0008 ծածկագրով հողամասը 0,11637 հա;
  0677-0002 ծածկագրով հողամասը 0,10033 հա, 0677-0003 ծածկագրով հողամասը 0,09532 հա, 0677-0004 ծածկագրով հողամասը 1,44244 հա;
  0676-0003 ծածկագրով հողամասը 0,27706 հա ճանաչել համայնքային սեփականություն և կատարել փոփոխություն համայնքի հողային հաշվեկշռում: