Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

Լսեցին
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

/Զեկ. ՄԵՐԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ/

   Համաձայն ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին ,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի  ո ր ո շ ո ւ մ  է`


 Արտաշատ համայնքի 2018 թվականի բյուջեի ծախսային մասում  կատարել  հետևյալ  փոփոխությունները

 -11.01.02.52 գործառնական դասակարգման /ֆոնդային բյուջեի պահուստային ֆոնդ/ 4891 հոդվածը պակասեցնել 180000 /մեկ  հարյուր ութսուն հազար / դրամով. 

-06.06.01.55 գործառնական դասակարգման / ջրային կառույցների շահագործում և պահպանում  / 5134 հոդվածն ավելացնել 180000 /մեկ  հարյուր  ութսուն հազար / դրամով. 

-06.04.01.52 գործառնական դասակարգման / ա/լ ցանցի շահագործում և պահպանում/ 4251 հոդվածը պակասեցնել  380000 /երեք հարյուր ութսուն հ  հազար/ դրամով.

- 01.01.01.51 գործառնական դասակարգման / կառավարման մարմնի պահպանում/ 4823 հոդվածը պակասեցնել 20000 /քսան հազար /դրամով.

- 06.06.01.55 գործառնական դասակարգման /ջրային կառույցների շահագործում և պահպանում / 4657 հոդվածն ավելացնել 400000 /չորս հարյուր հազար/ դրամով