Այսօր: Հինգշաբթի, 22 Հոկտեմբերի 2020թ.
Արտաշատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 17
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Ավագանու որոշում N 82-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Արտաշատ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, /010/ 250519: /0235/ 22383, artashatmeria@bk.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

21 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 82-Ն

ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ կետով և ,,Տեղական տուքերի և վճարների մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով.  համայնքի ավագանին    ո ր ո շ ո ւ մ  է`

1. Արտաշատ համայնքում սահմանել 2019 թվականի տեղական տուրքերի հետևյալ տեսակներն ու դրույքաչափերը.

1/ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան` համայնքի վարչական տարածքում նոր շենքերի, շինությունների և ոչ հիմնական շինությունների շինարարության /տեղադրման/ /բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության թույլտվությունչպահանջող դեպքերի/ թույլտվության համար.

ա. հիմնական շենքերի և շինությունների համար`

մինչև 300 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում` այգեգործական /ամառանոցային/ տների, ինչպես նաև մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար` 15000 /տասնհինգ հազար/ դրամ,

բ. սույն կետի ,,ա,, ենթակետով չնախատեսված շենքերի և շինությունների համար`

- 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`  30000 /երեսուն հազար/ դրամ,

- 501-ից մինչև 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`  50000 /հիսուն հազար/ դրամ,

- 1001-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`  50000 /հիսուն հազար/ դրամ,

- 3001-ից և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար` 100000 /հարյուր հազար/ դրամ.

գ. ոչ հիմնական շենքերի և շինությունների համար`

- մինչև 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար` 3000 /երեք հազար/ դրամ,

- 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար`  5000 /հինգ հազար/ դրամ,

2/ համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքների /բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջող դեպքերի/ թույլտվության համար, եթե սահմանված կարգով հաստատված է ճարտարապետաշինարարական նախագծով`

ա. չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների /այդ թվում` ստորգետնյա/ հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն`  3000 /երեք հազար/ դրամ,

բ. բացի շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման կամ արդիականացման աշխատանքներից, նախատեսվում է նաև կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի տրամաչափային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների /այդ թվում` ստորգետնյա/ հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառնական նշանակության փոփոխություն, և, բացի սույն կետի ,,ա,, ենթակետով սահմանված դրույքաչափերից, կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը` շենքերի և շինությունների ընդհանուր մակերեսի ավելացման կամ շենքերի գործառնական նշանակության փոփոխության մասով,

գ. նախատեսվում է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների /այդ թվում` ստորգետնյա/ շինարարության կամ շենքերի գործառնական նշանակության փոփոխություն, ապա, սույն օրենքի իմաստով, այն համարվում է նոր շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության համար սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված նորմերը և դրույքաչափերը.

3/ համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման /բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի/ թույլտվության համար` 5000 /հինգ հազար/ դրամ.

4/ համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար` օրացուցային տարվա համար` 200000  /երկու հարյուր հազար/ դրամ.

5/ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար` օրացուցային տարվա համար`  60000 /վաթսուն հազար/ դրամ.

6/ համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառ իրականացնելու թույլտվության  համար` օրացուցային տարվա համար`  50000 /հիսուն հազար/ դրամ.

7/ համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և /կամ/ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար`

ա. ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` յուրաքանչյուր եռամսյակի համար`

- մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 5250 /հինգ հազար երկու հարյուր հիսուն/ դրամ,

- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 9000 /ինը հազար/ դրամ,  

  - 51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 11250 /տասնմեկ հազար երկու հարյուր հիսուն/ դրամ,  

- 101-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 15000 /տասնհինգ հազար/ դրամ,  

- 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 25500 /քսանհինգ հազար հինգ հարյուր/ դրամ,  

- 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 33750 /երեսուներեք հազար յոթ հարյուր հիսուն/ դրամ.

բ. ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` յուրաքանչյուր եռամսյակի համար`

- մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 5250 /հինգ հազար  երկու հարյուր հիսուն/ դրամ,

- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 9000 /ինը հազար/  դրամ,  

  - 51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 11250 /տասնմեկ  հազար երկու հարյուր հիսուն/ դրամ,  

- 101-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 15000 /տասնհինգ հազար/ դրամ,  

- 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 25500 /քսանհինգ  հազար հինգ հարյուր/ դրամ,  

- 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` 33750 /երեսուներեք հազար յոթ հարյուր հիսուն/ դրամ.

8/ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում ,,Առևտրի և ծառայությունների մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված` բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար` յուրաքանչյուր օրվա համար` 263 /երկու հարյուր վաթսուներեք/ դրամ` մեկ քառակուսի մետրի համար.

9/ համայնքի վարչական տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, խաղատներին և բաղնիքներին /սաունաներին/ ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար`

ա. առևտրի օբյեկտների համար` 25000 /քսանհինգ  հազար/ դրամ,

բ. հանրային սննդի և զբարճանքի օբյեկտների համար` 100000 / հարյուր հազար/ դրամ,

գ. բաղնիքների /սաունաների/ համար`  200000 /երկու հարյուր հազար/ դրամ,

դ. Խաղատների համար`  500000 /հինգ հարյուր հազար/ դրամ,

ե. Շահումով խաղերի համար`  250000  /երկու հարյուր հիսուն հազար/ դրամ,

զ. Վիճակախաղերի համար`  120000 / հարյուր քսան հազար/ դրամ.

10/ համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար տեղական տուրքը յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանել`

ա. հիմնական շինությունների ներսում`

- մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար`  3750 /երեք հազար յոթ հարյուր հիսուն/ դրամ,

- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար`  7500  /յոթ հազար հինգ հարյուր/ դրամ,   

  - 51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար` 11250 /տասնմեկ հազար երկու հարյուր հիսուն/ դրամ,  

- 101-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար`  15000 /տասնհինգ հազար/ դրամ,  

- 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար`  22500  /քսաներկու հազար  հինգ հարյուր/ դրամ,  

- 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար`  33750 /երեսուներեք հազար յոթ հարյուր հիսուն/ դրամ.

բ. ոչ հիմնական շինությունների ներսում`

- մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար` 750 /յոթ հարյուր հիսուն/ դրամ,

- 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար` 1500 /հազար հինգ հարյուր/ դրամ,   

  - 51-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար`  3000 /երեք հազար/ դրամ,  

- 101-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար`  6000 /վեց հազար/ դրամ,  

- 201-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար` 11250 /տասնմեկ հազար երկու հարյուր հիսուն/ դրամ,  

- 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար`  16500 /տասնվեց  հազար հինգ հարյուր/ դրամ.

11/ համայնքում ավագանու որոշմամբ սահմանված տնային կենդանիներթույլտվության համար` օրացուցային տարվա համար`  3750 /երեք  հազար յոթ հարյուր հիսուն/ դրամ.

12/ ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին համապատասխան` համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար, բացառությամբ միջպետական ու հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող արտաքին գովազդների թույլտվությունների, յուրաքանչյուր ամիս մեկ քառակուսի մետրի համար`

ա. ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար`  2000 /երկու հազար/ դրամ,

բ. թունդալկոհոլային /սպիրտիպարունակությունը 20 ևավելիծավալայինտոկոս/ արտադրանքգովազդողարտաքինգովազդիհամար` 3500 /երեքհազարհինգհարյուր/ դրամ,

գ. սոցիալականգովազդիհամար` զրոդրամ,

դ. այլարտաքինգովազդիհամար` 1125 /հազար հարյուր քսանհինգ/ դրամ,

ե. դատարկգովազդայինվահանակներիհամար` համայնքիվարչականտարածքումայլարտաքինգովազդտեղադրելութույլտվությանհամար`  281 /երկու հարյուր ութսունմեկ/ դրամ,

զ. եթեարտաքինգովազդտարածողգովազդակիրըտեղաբաշխելևտարածելէիրկազմակերպությանգովազդը` համայնքիվարչականտարածքումայլարտաքինգովազդտեղադրելութույլտվությանհամար`  113 /հարյուր  տասներեք/ դրամ.

13/ Արտաշատհամայնքիխորհրդանիշերը /զինանշան, անվանումևայլն/, որպեսօրենքովգրանցվածապրանքայիննշան, ապրանքներիարտադրության, աշխատանքներիկատարման, ծառայություններիմատուցմանգործընթացներումօգտագործելութույլտվությանհամար` օրացուցայինտարվահամար` 100000 /հարյուրհազար/ դրամ.

14/ համայնքիվարչականտարածքումմարդատար-տաքսու /բացառությամբերթուղայինտաքսիների` միկրոավտոբուսների/ ծառայությունիրականացնելութույլտվությանհամար` օրացուցայինտարումյուրաքանչյուրմեքենայիհամար` 10000 /տասըհազար/ դրամ.

15/ համայնքիվարչականտարածքումքաղաքացիականհոգեհանգստի /հրաժեշտի/ ծիսակատարությանծառայություններիիրականացմանև /կամ/ մատուցմանթույլտվությանհամար` օրացուցայինտարվահամար` 375000 /երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար/ դրամ.

16/ համայնքիվարչականտարածքումմասնավորգերեզմանատանկազմակերպմանևշահագործմանթույլտվությանհամար` օրացուցայինտարվահամար`

ա. 3 հա-իցմինչև 5 համակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար` 2500000 /երկումիլիոնհինգհարյուր/ հազարդրամ, 

բ. 5 հա-իցմինչև 7 համակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար` 5000000 /հինգմիլիոն/ դրամ, 

գ. 7 հա-իցմինչև 10 համակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար` 7000000 /յոթմիլիոն/ դրամ, 

դ. 10 հա-իցավելմակերեսունեցողգերեզմանատներիհամար`  10000000 /տասըմիլիոն/ դրամ.

17/ համայնքիվարչականտարածքումտեխնիկականևհատուկնշանակությանհրավառությունիրականացնելութույլտվությանհամար` օրացուցայինտարվահամար`  200000 /երկու հարյուր հազար/ դրամ.

18/ համայնքիտարածքումսահմանափակմանենթակածառայությանօբյեկտիգործունեությանթույլտվությանհամար`

ա. կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայիևշոգեբաղնիքիհամար` օրացուցայինտարվահամար` համայնքիվարչականտարածքում20000 /քսան հազար/ դրամ,

բ. հեստապարայինակումբիհամար` օրացուցայինտարվահամար` համայնքիվարչականտարածքում  200000 /երկու հարյուր հազար/ դրամ:

 

2. Արտաշատ համայնքում սահմանել 2019 թվականի տեղական վճարների հետևյալ տեսակներն ու դրույքաչափերը.

1/ համայնքիտարածքումշենքիկամշինությանարտաքինտեսքըփոփոխողվերակառուցմանաշխատանքներկատարելուհետկապվածտեխնիկատնտեսականպայմաններմշակելուևհաստատելուհամար5000 /հինգ հազար/ դրամ.

2/ ճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստաթղթերովնախատեսված` շինարարությանթույլտվությունպահանջող, բոլորշինարարականաշխատանքներնիրականացնելուցհետոշենքերիևշինությունների /այդթվում` դրանցվերակառուցումը, վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումնուբարեկարգումը/ կառուցմանավարտըավարտականակտովփաստագրմանձևակերպմանհամար` 5000 /հինգ հազար/ դրամ.

3/ ճարտարապետաշինարարականնախագծայինփաստաթղթերովնախատեսվածաշխատանքներնավարտելուցհետոշահագործմանթույլտվությանձևակերպմանհամար` 5000 /հինգ հազար/ դրամ.

4/ համայնքիտնօրինությանևօգտագործմանտակգտնվողհողերըհատկացնելու, հետվերցնելուևվարձակալությանտրամադրելուդեպքումանհրաժեշտփաստաթղթերի /փաթեթի/ նախապատրաստմանհամար` 2000 /երկու հազար/ դրամ.

5/ համայնքիկողմիցհամայնքիսեփականությունհանդիսացողգույքըօգտագործմանտրամադրելուկամօտարելուհամարկազմակերպվողմրցույթներիևաճուրդներիմասնակցությանհամար` 15000  /տասնհինգ հազար/ դրամ.

6/ համայնքիկողմիցաղբահանությանվճարվճարողներիհամարաղբահանությանաշխատանքներըկազմակերպելուհամար` բնակելինպատակայիննշանակությանշենքերումև /կամ/ շինություններումկոշտկենցաղայինթափոններիհամարըստհաշվառվածանձանցքանակի` համայնքումանձնագրայինհաշվառմանկանոններովըստհասցեիհաշվառումունեցողև /կամ/ բնակվողյուրաքանչյուրբնակչիհամար` ամսական200 /երկու հարյուր/ դրամ.

7/ ոչբնակելինպատակայիննշանակությանշենքերումև /կամ/ շինություններում, այդթվում` հասարակականևարտադրականշենքերումև /կամ/ շինություններումաղբահանությանվճարըըստշինությանընդհանուրմակերեսի`

ա. առևտրի /այդթվում` շուկաների/, հանրայինսննդիևբնակչությանսպասարկմանայլծառայություններիրականացնողշինություններիմասովմեկքառակուսիմետրմակերեսիհամար` 50 /հիսուն/ դրամ,

բ. հյուրանոցներիևհյուրանոցայինտնտեսությանծառայություններ, ինչպեսնաևայլգործունեությունիրականացնողհասարակականշինություններիմասով` մեկքառակուսիմակերեսիհամար`  25 /քսանհինգ/ դրամ,

գ. արտադրական, արդյունաբերականևգրասենյակայիննշանակությանշինություններիմասով` մեկքառակուսիմակերեսիհամար`   5 /հինգ/ դրամ,

դ. կրթական, մշակութային, առողջապահական, սպորտային, գիտահետա-զոտականևնմանատիպայլհասարակականշինություններիմասով` մեկքառակուսիմակերեսիհամար`  5 /հինգ/  դրամ,

ե. շինություններում, որտեղիրականացվումէմեկիցավելիառանձնացվածտնտեսականգործունեություն, աղբահանությանվճարնամբողջությամբհաշվարկվումէտնտեսականգործունեությանհամարսահմանվածառավելբարձրդրույքաչափով.

8/ ոչկենցաղայինաղբիհամար`

ա. ըստծավալի` մեկխորոնարդմետրաղբիհամար` 3000 /երեքհազար/ դրամ,

բ. ըստզանգվածի` մեկտոննաաղբիհամար` 10000 /տասըհազար/ դրամ.

9/ համայնքիկողմիցկառավարվողբազմաբնակարանշենքերիընդհանուրբաժնայինսեփականությանպահպանմանպարտադիրնորմերիկատարմանհամար`

- համայնքի կողմից կամ համայնքի պատվերով մատուցված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման գումարի չափով սահմանել ամսական հետևյալ վարձավճարները`

ա/ մեկ սենյականոց բնակարանի համար`    500 /հինգ հարյուր/ դրամ,

բ/ երկու սենյականոց բնակարանի համար`  800 /ութ  հարյուր/ դրամ,

գ/ երեք սենյականոց բնակարանի համար`  1100  /հազար հարյուր/դրամ,

դ/ չորս սենյականոց բնակարանի համար`   1200 /հազար երկու հարյուր,դրամ

10/ համայնքի ենթակայության նախադպրոցական կազմակերպություններից օգտվողների համար` համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց համայնքի  բնակիչ հանդիսացող ծնողների կողմից կատարվող վճարի չափը յուրաքանչյուր երեխայի համար սահմանել օրական 400 /չորս հարյուր/ դրամ, իսկ այլ համայնքների բնակիչ հանդիսացող ծնողների կողմից կատարվող վճարի չափը յուրաքանչյուր երեխայի համար սահմանել օրական 700 /յոթ հայրուր/ դրամ,

11/ համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների /երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ և այլն/ ծառայություններից օգտվողների համար`

ա/ համայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների` երաժշտական դպրոցի ծառայություններից օգտվողների համար`

-          մեկ առարկայի ուսուցման դեպքում 5000 /հինգ հազար/ դրամ,

-          լրացուցիչ առարկայի ուսուցման համար հավելյալ 2000 /երկու հազար/ դրամ,

 

12/ համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ տրամադրելու համար` 1000 /հազար դրամ/ դրամ.

13/ համայնքը սպասարկող անասնաբույժի ծառայություններից օգտվելու համար`

-  կեդանիների հիվանդությունների բուժման, կանխարգելման հարցերով խորհրդատվություն`  700/յոթ  հարյուր/ դրամ,

- ծննդօգնույթյուն`

        ա. թեթև միջամտություն`  1500 /հազար  հինգ հարյուր/ դրամ

        բ. ծանր միջամտություն`  7000 /յոթ հազար/ դրամ

- վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ կենդանիների իմունականխարգելիչ պատվաստումներ և արյունառում կամ  այլ նմուշառում` կախված կենդանու  տեսակից /բացառությամբ` ,,Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում,, պետական ծրագրում ընդգրկված հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների/  `  մանր կենդանի – 200 /երկու հարյուր/ դրամ,  խոշոր կենդանի – 300 /երեք հարյուր/ դրամ,

- կենդանիների արտաքին և ներքին մակաբույծների դեմ պայքար`  500 /հինգ հարյուր/ դրամ,

- ախտահանություն  - 1 քմ – 250 /երկու հարյուր հիսուն/  դրամ

- միջատազերծում /դիզինսեկցիա/  - 1 քմ – 150 /հարյուր հիսուն/ դրամ

- կրծողների ոչնչացում /դեռատիզացիա/ - 1 քմ  -  200 /երկու հարյուր/ դրամ

- արհեստական սերմնավորում  - 6000 /վեց հազար/ դրամ

- կենդանու հերձում  -  մանր կենդանի` 1000 /հազար/ դրամ, խոշոր կենդանի`  3000 /երեք հազար/ դրամ,

- կենդանու բուժում` կախված հիվանդության տեսակից և կենդանու տեսակից – յուրաքանրյուր այցելությունը` 1200 /հազար երկու հարյուր/ դրամ,

- կենդանիների նախասպանդային զննում` կախված կենդանու տեսակից – մանր կենդանի` 1000 /հազար/ դրամ,  խոշոր կենդանի` 2000 /երկու հազար/ դրամ:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից, բացառությամբ որոշման 1-ին մասի 18-րդ կետի:

 

 

4. Սույն որոշման 1-ին մասի 18-րդ կետը ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ից:

 

 


Կողմ -7

Դեմ -1

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԿԱՐԵՆ ԲԵՆԻԱՄԻՆՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

/010/ 250519: /0235/ 22383

artashatmeria@bk.ru

Պաշտոնական էլ. փոստ` 10027804@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.04
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner